Maleri

Når jeg jobber med billedkunsten henter jeg ofte inspirasjon fra mellommenneskelige relasjoner -hvordan vi handler og samhandler.


Stemningen og bevegelsen kommer til uttrykk i fargepaletten og penselstrøket. Bakgrunn bygges opp lag på lag for så bli skrubbet og vasket for å hente fram lagene under. De transparente partiene avbrytes av kraftige penselstrøk som ofte ender i skisseaktige portretter med partier av realistiske detaljer.