Maleri

Om jeg jobber med billedkunst eller skulptur henter jeg ofte inspirasjon fra mellommenneskelige relasjoner -hvordan vi handler og samhandler. Ser innover -og utover. I motsetning til skulpturen som utelukkende har abstrakt form, er maleriet figurativt med variabel grad av abstraksjon. Jeg tiltrekkes mer mot farger og former enn til det naturalistiske uttrykket.


Stemningen og bevegelsen kommer til uttrykk i fargepaletten og penselstrøket. Bakgrunn bygges opp lag på lag for så bli skrubbet og vasket for å hente fram lagene under. De transparente partiene avbrytes av kraftige penselstrøk som ofte ender i skisseaktige portretter med partier av realistiske detaljer.