Maleri

Uansett om jeg jobber med skulptur eller maleri så er energien og bevegelsen sterkt tilstede.  I maleriet kommer den til uttrykk i fargepalett og penselstrøk.

Prosessen starter med en plan, men det spontane tar raskt over. En planlagt nonfigurativ form ender opp i figurative detaljer med varierende grad av abstraksjon. Transparente, utflytende flater avbrytes av skisseaktige, tykke penselstrøk i kraftig koloritt og gjenspeiler hvordan vi noen ganger framstår usikre og vage, mens andre ganger bastante og tydelige. Førsteinntrykket i maleriet er lystig og høylytt, men i det figurative motivet ligger det en antydning av underliggende sårhet.