Om blikk galleri


blikk galleri


Galleriet er etablert i en gammel stall på småbruket til Jorunn Kjær og Rolf Torkildsen i idylliske Gjerpensdalen, 5 km nordøst for Skien sentrum. Stallen er omhyggelig restaurert for å ta vare på den autentiske og unike stemningen som sitter i tømmervegger og hestenes spisetroer. Samtidig er det lagt vekt på å gi kunsten som vises en vakker, profesjonell ramme. 


Galleriet har en fantastisk utsikt over åkrene og det rike fuglelivet rundt Børsesjø. Denne kvaliteten jobber vi med å framheve og videreutvikle. Målet er å gi publikum en uventet galleriopplevelse, et sted hvor kunsthåndverk av god kvalitet, gårdshistorie og vakker natur utfyller hverandre.


Galleriet er åpent hver onsdag og viser arbeider av lokale kunstnere sammen med mine egne. Gjennom året arrangeres 4-5 utstillinger sammen med stadig nye kunstnere som har et annet formspråk og materialvalg. Likevel er det viktig for meg at deres uttrykk har paraleller til mitt eget. På blikk galleri er kunstnerne bak arbeidene tilstede slik at du også kan ta en prat om hva du ser. blikk galleri skal være et attraktivt og morsomt sted å stille ut og besøke, rett og slett være et pustehull for gode kunstopplevelser!


Tanken bak navnet blikk galleri refererte opprinnelig til å se -å ha blikket med seg.  Etterhvert har navnet fått dobbelt betydning ved at jeg jobber mye med metallskulpturer. 


Jorunn Kjær