JORUNN KJÆR

Jorunn Kjær

Kunsthåndverker og innehaver 

blikk galleri


En iboende nysgjerrighet resulterer i mange ulike uttrykk, kombinasjoner og materialer. 


Jeg er utdannet ved Einar Granum 2 årige kunstfagskole med fordypning i 3-dimensjonal kunst og maleri. 

Kurser med bl.a. Åke Berg, Pål S Gunnæs og Åsne Margrete Reiten. 


Medlem av Norske Kunsthåndverkere (NK) og  NFUK - Norsk forening for uavhengige kunstnere


Jeg jobber både materialbasert og med billedkunst. Vekslingen mellom de ulike kunstformene driver skaperprosessen min videre.  Inspirasjonen hentes ofte fra vårt indre landskap og dets ytre påvirkninger. Uavhengig av metode og materiale er jeg opptatt av å visualisere en bevegelse og energi.


Jorunn Kjær

Utstilling Jorunn