MALERI


Paletten i maleriet er fargesterk og full av kontraster.  Penselens tykke, bestemte avtrykk bryter det sarte, transparente laget av maling som flyter utover som milde skyer i lag på lag. Midt i det forenklede og ekspressive formspråket ligger en flørt med motsetningene til et detaljert og naturalistisk uttrykk. 


Jeg henter mye inspirasjon i møtet med andre mennesker, gjerne som stille iakttager både utover og innover. Målet er å formidle følelsen - minnet som utløser glimtet av øyeblikket du fortaper deg i egne tanker, får en fandiovolsk ide eller en følelse av ensomhet og savn. Selv om jeg jobber intuitivt med portrettene og er mest opptatt av fargene og strøket opplever jeg likevel at trekk fra kjente materialiserer seg..

Jorunn Kjær